Công Ty Cổ Phần Cảng Rau Quả - The Vegetexco Port Jont - Stock Comany
 
  Địa chỉ : Số 1 đường Nguyễn Văn Quỳ, Phường Phú Thuận, Quận 7, TP.HCM __ __ ĐT: 84-08) 773 1120 – 773 1121 __ __ Fax: (84-08) 8 733 342 __ __ Email : vegeportjco@vnn.vn __ __ Website : http://www.vegeport.com
Liên Hệ

ĐĂNG NHẬP THÀNH VIÊN
Tên đăng nhập:
Mật khẩu :
   
 
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
 
 
Các tập tin đính kèm::
CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
CONG BO THONG TIN BAT THUONG.pdf
 
CÔNG VĂN CHẤP THUẬN
CONG VAN SO KHDT.pdf
 
XIN GIA HẠN ĐHCĐ 2018
XIN GIA HAN ĐHCĐ.pdf
 
CÔNG BỐ THÔNG TIN
CONG BO THONG TIN.pdf
 
QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM
QĐ bổ nhiệm.pdf
 
Trang : 1 2
  www.vegeport.com www.vegeport.com www.vegeport.com www.vegeport.com www.mychau.com.vn www.vegetexcohcm.com www.vegetexcovn.com.vn
Truy Cập 1247315 Công Ty Cổ Phần Cảng Rau Quả - The Vegetexco Port Jont - Stock Comany