Công Ty Cổ Phần Cảng Rau Quả - The Vegetexco Port Jont - Stock Comany
 
  Địa chỉ : Số 1 đường Nguyễn Văn Quỳ, Phường Phú Thuận, Quận 7, TP.HCM __ __ ĐT: 84-08) 773 1120 – 773 1121 __ __ Fax: (84-08) 8 733 342 __ __ Email : vegeportjco@vnn.vn __ __ Website : http://www.vegeport.com
Liên Hệ

ĐĂNG NHẬP THÀNH VIÊN
Tên đăng nhập:
Mật khẩu :
   
 
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2018
 
 
Các tập tin đính kèm::
NGHỊ QUYẾT ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
NQ ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2018.pdf
 
BIÊN BẢN ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
BB ĐHCĐ THƯƠNG NIÊN NĂM 2018.pdf
 
GIẤY ỦY QUYỀN
Giấy ủy quyền.docx
 
THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐHCĐ NĂM 2018
Thong Bao moi hop DHCD 2018.pdf
 
BÁO CÁO ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG 2018
BCDHCD 2018.pdf
 
Trang : 1 2
  www.vegeport.com www.vegeport.com www.vegeport.com www.vegeport.com www.mychau.com.vn www.vegetexcohcm.com www.vegetexcovn.com.vn
Truy Cập 1548209 Công Ty Cổ Phần Cảng Rau Quả - The Vegetexco Port Jont - Stock Comany