Công Ty Cổ Phần Cảng Rau Quả - The Vegetexco Port Jont - Stock Comany
 
  Địa chỉ : Số 1 đường Nguyễn Văn Quỳ, Phường Phú Thuận, Quận 7, TP.HCM __ __ ĐT: 84-08) 773 1120 – 773 1121 __ __ Fax: (84-08) 8 733 342 __ __ Email : vegeportjco@vnn.vn __ __ Website : http://www.vegeport.com
Liên Hệ

ĐĂNG NHẬP THÀNH VIÊN
Tên đăng nhập:
Mật khẩu :
   
 
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2018
 
 
Các tập tin đính kèm::
TỜ TRÌNH THÙ LAO CỦA HĐQT VÀ BKS 2018
To trinh Thu lao cua HDQT & BKS 2018.pdf
 
TỜ TRÌNH THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN VÀ TRÍCH LẬP CÁC QUỸ
To trinh Thong qua PA PP Loi nhuan va trich lap cac Quy.pdf
 
TỜ TRÌNH THÔNG QUA BCTC 2017 ĐÃ KIỂM TOÁN
To trinh Thong qua BCTC da kiem toan 2017.pdf
 
TỜ TRÌNH PHÊ DUYỆT THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP
To trinh phe duyet TV HDQT doc lap.pdf
 
Trang : 1 2
  www.vegeport.com www.vegeport.com www.vegeport.com www.vegeport.com www.mychau.com.vn www.vegetexcohcm.com www.vegetexcovn.com.vn
Truy Cập 1247323 Công Ty Cổ Phần Cảng Rau Quả - The Vegetexco Port Jont - Stock Comany