Công Ty Cổ Phần Cảng Rau Quả - The Vegetexco Port Jont - Stock Comany
 
  Địa chỉ : Số 1 đường Nguyễn Văn Quỳ, Phường Phú Thuận, Quận 7, TP.HCM __ __ ĐT: 84-08) 773 1120 – 773 1121 __ __ Fax: (84-08) 8 733 342 __ __ Email : vegeportjco@vnn.vn __ __ Website : http://www.vegeport.com
Liên Hệ

ĐĂNG NHẬP THÀNH VIÊN
Tên đăng nhập:
Mật khẩu :
   
 
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
 
 
Các tập tin đính kèm::
BIÊN BẢN HỌP HĐQT
BIEN BAN HDQT.pdf
 
BIÊN BẢN ĐHCĐ 2014
BIEN BAN DAI HOI CO DONG 2014.pdf
 
NGHỊ QUYẾT ĐHCĐ 2014
NQ DAI HOI CO DONG NAM 2014.pdf
 
BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
BAO CAO CUA BAN KIEM SOAT.pdf
 
THƯ MỜI VÀ GIẤY ỦY QUYỀN
THU MOI VA GIAY UY QUYEN.pdf
 
Trang : 1
  www.vegeport.com www.vegeport.com www.vegeport.com www.vegeport.com www.mychau.com.vn www.vegetexcohcm.com www.vegetexcovn.com.vn
Truy Cập 1588842 Công Ty Cổ Phần Cảng Rau Quả - The Vegetexco Port Jont - Stock Comany