Công Ty Cổ Phần Cảng Rau Quả - The Vegetexco Port Jont - Stock Comany
 
  Địa chỉ : Số 1 đường Nguyễn Văn Quỳ, Phường Phú Thuận, Quận 7, TP.HCM __ __ ĐT: 84-08) 773 1120 – 773 1121 __ __ Fax: (84-08) 8 733 342 __ __ Email : vegeportjco@vnn.vn __ __ Website : http://www.vegeport.com
Liên Hệ

ĐĂNG NHẬP THÀNH VIÊN
Tên đăng nhập:
Mật khẩu :
   
 
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
 
 
Các tập tin đính kèm::
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
BC TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY.pdf
 
THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
THAY DOI NGUOI DAI DIEN PHAP LUAT.pdf
 
THAY ĐỔI NHÂN SỰ
THAY DOI NHAN SU.pdf
 
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
BC TINH HINH QUAN TRI CTY.pdf
 
NGHỊ QUYẾT HĐQT 118
NQ HOI DONG QUAN TRI 118.pdf
 
Trang : 1 2
  www.vegeport.com www.vegeport.com www.vegeport.com www.vegeport.com www.mychau.com.vn www.vegetexcohcm.com www.vegetexcovn.com.vn
Truy Cập 1588895 Công Ty Cổ Phần Cảng Rau Quả - The Vegetexco Port Jont - Stock Comany